SUBSTRATY BIOGAZOWE

Wyzwania

K

W biogazowniach rolniczych wymaga się odejścia od surowców (biomasy) nadających się do celów żywnościowych i/lub paszowych.

K

Dążenie do skrócenia czasu fermentowania substratów biogazowych i podwyższania w nich zawartości suchej masy organicznej.

K

Potrzeba utrzymywania stabilnych parametrów wejściowych substratów biogazowych oraz parametrów procesu ich fermentacji (temperatura, pH, s.m.o., C:N, częstotliwość dodawanie itp.).

K

Potrzeba eliminowania surowców zanieczyszczonych biologicznie.

K

Duże zużycie wody i ograniczenia w zawracaniu odcieków z pofermentu.

Oferowane rozwiązanie

K

Oferowana obróbka surowców metodą hydrolizy termicznej i dezintegracji termiczno-ciśnieniowej prowadzi do otrzymania substratów biogazowych:

  • o nawet kilkakrotnie krótszym czasie fermentacji
  • o jednolitej konsystencji
  • pozbawionych inhibitorów biologicznych.
K

Obróbka oferowaną metodą może być stosowana również w gorzelniach i biogazowniach na oczyszczalniach ścieków.

K

Efektem zastosowani oferowanego rozwiązania jest możliwość wykorzystania taniej, a nawet darmowej, biomasy odpadowej.