BiomassThermalConversion

KREUJEMY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

BioTheCon

Wizją BioTheCon jest poszukiwanie możliwości racjonalnego zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych oraz biomasy nie nadającej się do celów żywnościowych i/lub paszowych, zwanej dalej biomasą odpadową.

Misją BioTheCon jest rozwijanie metod hydrotermicznych i termicznych do obróbki osadów i odpadów komunalnych oraz biomasy odpadowej.

Strategia BioTheConn polega na poszukiwaniu własnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych – ich badanie, ochrona, demonstracja i komercjalizacja, ale również na wspieraniu w Polsce sprawdzonych na świecie technologii.

Oferujemy

BioTheCon koncentruje się na opracowaniu i wdrażaniu własnych technologii:

 • efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów z oczyszczalni ścieków, 
 • konwersji biomasy odpadowej na substraty do fermentacji beztlenowej – metanowej i alkoholowej,
 • produkcji biowęgla o wysokich parametrach sorpcyjnych,

które mają kluczowe znaczenie dla:

 • gospodarki osadowej i odpadowej w oczyszczalniach ścieków,
 • przygotowania substratów dla biogazowni i gorzelni,
 • produkcji wysokojakościowych nawozów adaptacyjnych.

BioTheCon wspiera w Polsce próby wykorzystania światowych technologii zgazowania biomasy odpadowej, odpadów komunalnych i niskojakościowych materiałów węglowych do wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji oraz paliw gazowych i płynnych, a także chemikaliów.

Dlaczego BioTheCon

 • doświadczony zespół
 • potencjał badawczy i technologiczny
 • współpraca z czołowymi jednostkami badawczymi
 • współpraca ze specjalistycznymi firmami
 • wysokie standardy środowiskowe
 • zrealizowane prace dla największych firm w kraju
 • potencjał projektowy
 • potencjał finansowy.

Wspólnicy oraz kadra firmy BioTheCon, mają dodatkowo bogate doświadczenie m.in. w zakresie produkcji biokomponentów,  biopaliw i biogazu oraz hermetyzacji procesów technologicznych.

O nas

BioTheCon

powstała w 2018 r. dla rozwijania tematyki hydrotermicznej i termicznej obróbki osadów ściekowych i biomasy odpadowej, zapoczątkowanej      w 2011 r. w innych realiach organizacyjnych.

BioTheCon przejął dorobek wynikający z wieloletniej współpracą z EKOPROD Sp. z o.o. w Bytomiu i możliwości badawczych wykreowanych we współpracy z AGH w Krakowie, a konkretnie z p. dr hab. inż. Małgorzatą Wilk, prof. AGH, i jej zespołem

Kadra i wspólnicy BioTheCon od lat angażują się we wszelkie projekty związane z wykorzystaniem w Polsce światowych technologii zgazowania.

 

Kontakt

Kontakt

BioTheCon Sp. z o.o.

Sobieskiego 11/CD18

40-082 Katowice

Mobile

+48 606 293 007

E-mail 

biothecon@biothecon.eu   e.krop@onet.eu

NIP

6342935151

KRS            

0000750920

NIP            

6342935151

REGON      

380939553